Uvjeti poslovanja

NARUČIVANJE I KUPOVANJE NA ALBATROOS.HR
 
 
UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.
– Isporučitelj (Prodavatelj) je Albatros, obrt za marketing i prodaju, vl.Tamara Ban OIB:11560887105, mob: 098 9195198, email: info@albatroos.hr)
– Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati Internet bankarstvom ili pouzećem naručenu robu
– Valuta je hrvatska kuna (kn).
 

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u “košaricu”) na stranicama webshopa.
Pokraj svakog artikla postoji opcija „U KOŠARICU“.
Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati količinu artikala.
Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija „OBRIŠI“ (crveni x na početku reda) kojom artikl možete maknuti iz košarice.
U istom prozoru postoji i opcija “UNESI KUPON”. Ako imate kupon kod, možete ga unijeti u sustav za dobivanje popusta.

Ukoliko kliknete na Albatroos logotip možete dodati još proizvoda u košaricu koje želite naručiti.

Možete odabrati opciju „SLJEDEĆI KORAK“ i nastaviti sa vašom narudžbom ako ste završili sa web shop kupnjom.
 
Na sljedećem koraku možete unijeti adresu za naplatu koja je povezana sa vašom karticom te ako se dostavna adresa razlikuje od te adrese možete dodati dostavnu adresu.   

Na istoj stranici birate način plaćanja: Internet bankarstvom – ili opća uplatnica ili pouzećem pri isporuki robe do 550,00 kn.  

Kada ste ispunili sve podatke klikom na gumb „Naručite“ , naručili ste željene proizvode te vam na email dolaze podaci što ste naručili te podaci za uplatu.

 
POTROŠAČKI PRIGOVORI
Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu Albatros, obrt za marketing i prodaju vl.Tamara Ban, Trg Matije Gupca 17, 49240 Donja Stubica; na mail: info@albatroos.hr


Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

  
OPĆI JAMSTVENI UVJETI
Albatros, obrt za marketing i prodaju, vl.Tamara Ban obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom.
Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje su strane svjesne da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost proizvoda.
Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa ili jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva a kojima se potvrđuje kupnja. Uz to je poželjno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.
Neispravnost proizvoda, opis kvara, broj i vrsta modela te proizvođač unose se u predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis.


Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Albatros, obrt za marketing i prodaju neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.
Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje istih proizvoda te spajanja s nekim trećima kao i spajanja na izvore

 Ako roba ima jamstveni list s podacima ovlaštenog servisa, kupcu se preporuča da robu preda u ovlašteni servis na rješavanje jamstva. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstva s obzirom na to da Albatros, obrt za marketing i prodaju samo prosljeđuje u ovlaštene servise. Albatros, obrt za marketing i prodaju će svakako zaprimit svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis reklamacija biti riješena u kraćem roku.
 U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u Albatros, obrt za marketing i prodaju, Albatros zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga.  


Albatros, obrt za marketing i prodaju obvezuje se da će jamstvo za robu kupljenu na web shopu riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.
 
Za proizvode koje kupci ne podignu (poštarina), Albatros odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana Albatros zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Albatros, obrt za marketing i prodaju koje ćemo predati na uništenje u za to ovlaštene tvrtke.
  
Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:
– transportom nakon isporuke
– nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
– neprimjerenom radnom okolinom
– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
– zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)
– ako su skinute naljepnice s artikla ( uputa o ugradnji, korištenju, itd.)
– ukoliko utvrdimo da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti (overclockanje).
– ako su vršene izmjene na artiklu (npr. stavljane su zamjenske komponente te je proizvod promijenio izgled)
– neovlaštena osoba ugrađuje ili montira komponente

 
JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ RAČUN DOBIVEN UZ KUPLJENU ROBU. UZ PROIZVOD PREDAN NA REKLAMACIJU PREPORUČAMO I PREDAJU RAČUNA.
 
 
TRAJANJE UGOVORA
Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI
Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest

 

ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju robu za namjene izvan svoje privredne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti poduzeće na adresu e-pošte: info@albatroos.hr da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla. Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata artikla. Artikle je potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od predanog zahtjeva za odustajanje od ugovora (kupnje).

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode. Odustajanje od ugovora nije moguće ni u slučaju kupljene hrane za male životinje, praška za pranje i deterdženata. Primljeni artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač.

Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikl od trenutka odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje artikla koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos.

Povrat uplaćenih sredstava bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora. Povrat primljenih artikala poduzeću u roku za odustajanja od ugovora smatrat će se obaviješću odustajanja od ugovora.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošaču možemo ponuditi otkup artikla uz adekvatnu naknadu koju zapisnikom odredimo prilikom povrata. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se prilikom potvrđivanja potrošača emailom. Potrošač spomenutu otkupninu koristi isključivo kod narudžbe drugog artikla iste ili veće vrijednosti.

Obrazac za odustajanje od ugovora zatražite emailom: info@albatroos.hr

Pravo na povrat kupovne cijene, jamstva, materijalnih nedostataka ili nepropisno pruženih usluga detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Odustajanje potrošača od ugovora za artikle iz kompleta

Ako se potrošač odluči za odustajanje od ugovora za jedan od artikala iz kompleta, za isti može tražiti povrat kupovne cijene. Potrošač smije vratiti jedan ili više artikala iz kompleta. Prilikom odustajanja od ugovora za artikl iz kompleta potrošaču će biti uplaćen iznos u visini plaćenih sredstava za artikl koji vraća. Važno je naglasiti da artikl mora biti novi, identičan izgledom kao kad ste ga zaprimili- bez oštećenja.

U slučaju odustajanja od ugovora Albatros, obrt za marketing i prodaju zadržava pravo odbitka dobivene uštede. Ako je ušteda novog odabranog artikla veća od uštede vraćenog artikla, razlika se ne vraća, a zamjena obavlja po politici odustajanja od ugovora za artikle iz kompleta.

Upute za odustajanje od ugovora

Kupnja na daljinu.

 • pažljivo otvorite ambalažu i čuvajte je u nepromijenjenom stanju dok niste u potpunosti sigurni da je artikl odgovarajući,
 • kod rukovanja artiklom može doći do oštećenja ili ogrebotina, posebno kod artikala s lakiranim crnim površinama
 • nepažljivo uklanjanje zaštitnih folija i materijala može uzrokovati oštećenja na artiklu (tamne lakirane površine),
 • sva roba neka ostane u izvornom stanju. To znači da aktivacija i registracija programske opreme nije obavljena. Ako je aktivacija obavljena, artikl prije slanja u odustajanje od ugovora postavite na tvorničke postavke,
 • vidljivi tragovi korištenja (prašina, dlake, ogrebotine, mrlje, prljavština) nisu primjereni za odustajanje od ugovora jer su higijenski upitni (aparati za osobnu njegu i njegu stambenih površina),
 • vidljivi tragovi montaže (korištene vodilice, ogrebotine od ugradnje) su oštećenja koja nastaju kod ugradnje aparata. Nemojte ugrađivati aparate dok niste sigurni zadovoljavaju li vaše potrebe,
 • otvoreni higijenski dodatci (masažni aparati, odjeća za mršavljenje, četkice za zube) su vakuumski pakirani i namijenjeni osobnoj uporabi. Otvoreni su higijenski upitni i potrebno ih je baciti te zamijeniti novima.
 • Mogućnost odustajanja od ugovora namijenjena je otvaranju artikala i pregledu. Ako vam artikl ne odgovara ili su vaša očekivanja drugačija, možete odustati od kupnje. Ove preporuke nisu valjane ako je artikl kod kupnje u kvaru ili ne radi. U tom je slučaju riječ o uvažavanju materijalnog nedostatka ili jamstva.

U slučaju odustajanja od ugovora, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

 • Kad vraćate artikle, priložite obrazac za odustajanje od ugovora i kopiju računa. Obrazac zatržite na naš email.
 • Adresa za povrat artikla je: Albatros, obrt za marketing i prodaju vl.Tamara Ban, Trg Matije Gupca 17, 49240 Donja Stubica. PAKETI S OTKUPNINOM NEĆE BITI PREUZETI.
 • U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na info@albatroos.hr te poslati nedvosmislenu izjavu o odustajanju od ugovora te razlog u zakonski predviđenom roku. Obrazac zatražite emailom.
 • Preporučujemo da artikle primjereno pripremite za transport kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda.

  Uživajte u online kupovini!

  Vaš Albatros